15. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy rybárskych potrieb ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV FISHING SHOW 2020 Expo Center Trenčín

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

1.

Po príchode do areálu EXPO CENTER a.s.  sa  najskôr dostavte do pavilónu č.1 prízemie – Pokladňa, kde Vám budú odovzdané:  identifikačné náramky pre zástupcov firiem, parkovacie preukazy.

Registrácia
bude prebiehať:
5. 3. 2020 (štvrtok) v čase od 09.00 do 19.00 h.
6. 3. 2020 (piatok) v čase od 07.00 do 08.00 h.
prípadne po telefonickom dohovore v inom čase!

2.

Montáž expozícií :

Firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu realizovať montáž:
4. 3. 2020 (streda)  od  8.00 – 20.00 h

V prípade potreby je možné stavbu realizovať po telefonickom dohovore v inom čase.
Bez odsúhlaseného projektu vlastnej realizácie nebude možné začať s montážou.

3.

Pre navážanie expozícií a aranžovanie exponátov je určený termín:  5. 3. od  9.00 – 20.00 h.

V prípade potreby je možné stavbu realizovať po telefonickom dohovore v inom čase.
Pri inštalovaní svojej expozície dôsledne dodržať prenajatý výstavný priestor.

4.

Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy:
8. 3. do 21.00 h   
9. 3. po dohode s organizátorom
 

5.

Počas výstavy je parkovanie pred pavilónmi zakázané
Parkovanie je  možné len na vyznačených  parkoviskách v areáli výstaviska  s platnou parkovacou kartou.

6.

V prípade potreby zabezpečenia samostatnej miestnosti pre obchodné jednania (Press centrum) počas výstavy kontaktujte nás na tel. čísle +421907745089.
Miestnosť sa nachádza v pavilóne P4 na poschodí

7.

Rozdávanie reklamných letákov pri hlavnom vchode – len so súhlasom organizátora výstavy.

8.

Počas výstavy je zabezpečený celý areál EXPO CENTER a.s., Trenčín bezpečnostnou službou.
V záujme ochrany Vášho majetku rešpektujte pokyny pracovníkov bezpečnostnej a usporiadateľskej služby.

 

Otváracia doba

Manažéri výstavy

pre vystavovateľov
  • 5. 3.  (štvrtok) od 09.00 – 20.00h
  • 6. 3. (piatok) od 07.00 – 19.00h
  • 7. 3. (sobota) od 08.00 – 19.00h
  • 8. 3. (nedeľa) od 08.00 – 21.00h

Ivan Fabian
Tel.: 0905 116 316
email: fabian@rybarskavystava.sk

Vladimír Žúbor
Tel.: 0904 682 936
e-mail: zubor@rybarskavystava.sk